Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

Viešnagė Gruzdžių vaikų socializacijos centre

Mūsų centro darbuotojai  2019 metų spalio mėn. 15 d. dalyvavo Gruzdžių vaikų socializacijos centre organizuotoje metodinėje dienoje ,,Vaikas socializacijos centre: kontekstas, pagalba ir perspektyvos”. Gruzdžių vaikų socializacijos centro  direktorius Henrikas Gaidamavičius pristatė pranešimą  „Vaikų esančių socializacijos centre socialinės integracijos į vietos bendruomenę prielaidos“. Buvo diskutuota aktualiomis temomis, pasidalinta gerąja patirtimi, ieškota problemų sprendimo būdų.

 

Visos teisės saugomos © 2020 www.kvscsaulute.lt