Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

SVEIKINIMAS TARPTAUTINĖS MOKYTOJŲ DIENOS PROGA

Brangūs kolegos, visapusiškai išugdyti žmogų – ir mokslas, ir menas. Nuolat besikeičiančiame pasaulyje ugdyti jaunąją kartą – didis darbas, o Jūsų misija – itin atsakinga ir reikšminga. Tarptautinės mokytojų dienos proga sveikiname visus pedagogus, ištikimus profesinei misijai. Linkime, kad Jūsų kasdienė veikla ir mintys įkvėptų kiekvieno mokinio širdį, būtų paremtos pagarba ir supratingumu. Linkime neišsenkančios kantrybės šiame nelengvame kelyje.

Su nuoširdžiausiais ir šilčiausiais linkėjimais

Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ kolektyvas

 

Visos teisės saugomos © 2022 www.kvscsaulute.lt