Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo ir mokslo ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

Su Tarptautine mokytojų diena!

Šiandien Centro ugdytinės sveikina ir nuoširdžiai dėkoja tiems, kurių patarimai neretai gelbės kebliose situacijose, išminties kupini žodžiai lydės vingiuotu gyvenimo keliu, kurių
dėka Lietuvoje ugdomas inovatyvus, kūrybiškas ir atsakingas jaunimas. Greta matematikos lygčių, užsienio kalbų subtilybių ar istorijos faktų egzistuoja aukštesnis tikslas – savo asmeniniu pavyzdžiu, įžvalgomis, gebėjimu išklausyti išmokyti vaikus tikrųjų gyvenimo pamokų: atsakomybės, teisingumo, pagarbos žmogui, kad mūsų pasaulis taptų geresnis, tauresnis, pažangesnis.

Kauno vaikų socializacijos centro bendruomenė nuoširdžiai sveikina visus mokytojus su profesine švente! Tarptautinę mokytojų dieną linkime visiems mokytojams išlikti novatoriškiems, iniciatyviems ir nuolat tobulėjantiems.

 

Visos teisės saugomos © 2019 www.kvscsaulute.lt