Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

STRATEGINIS PLANAS

 

KAUNO VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO „SAULUTĖ“ (TOLIAU – CENTRAS) 2018–2020  METŲ strateginis planas

VIZIJA

Centras – specializuota švietimo įstaiga, kuri organizuoja vaiko resocializacijos ir socialinės integracijos procesus, formuoja ir įtvirtina socialiai priimtiną elgesį, didina jo psichologinį atsparumą ydingam socialinės aplinkos poveikiui ir padeda susigrąžinti mokymosi motyvaciją, užtikrinant jo ugdymą (ugdymąsi), švietimo pagalbą, socialines, sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas.

MISIJA

Centras vykdo vaiko vidutinės priežiūros priemonę, ugdo vertybines nuostatas, padeda vaikui adaptuotis ir integruotis į visuomenę, pagal individualius gebėjimus ir poreikius tęsti mokymąsi, įgyti pagrindinį išsilavinimą ir profesijos pradmenis, rengia vaiką savarankiškam gyvenimui ir reintegracijai į visuomenę.

2018 Saulutė 2018-2020 strateginis planas

Visos teisės saugomos © 2021 www.kvscsaulute.lt