Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

STRATEGINIS PLANAS

KAUNO VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO „SAULUTĖ“ 2021–2023 METŲ STRATEGINIS
PLANAS

VIZIJA

Kauno vaikų socializacijos centras ,,Saulutė“ (toliau – Centras) –
specializuota švietimo įstaiga, kuri organizuoja vaiko resocializacijos
ir socialinės integracijos procesus, formuoja ir padeda siekti teigiamų
vaiko elgesio pokyčių ir ugdo jo vertybines nuostatas bei socialinius
įgūdžius, padeda susigrąžinti mokymosi motyvaciją, užtikrindama jo
ugdymą (ugdymąsi), švietimo pagalbą, socialines, sveikatos priežiūros ir
kitas paslaugas.

MISIJA

Centras vykdo vaiko vidutinės priežiūros priemonę, ugdo vertybines
nuostatas, padeda vaikui adaptuotis ir integruotis į visuomenę, pagal
individualius gebėjimus ir poreikius tęsti mokymąsi, įgyti pagrindinį
išsilavinimą ir profesijos pradmenis, rengia vaiką savarankiškam
gyvenimui ir reintegracijai į visuomenę.

 

2021 Saulutė 2021-2023 strateginis planas

Visos teisės saugomos © 2023 www.kvscsaulute.lt