Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo ir mokslo ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

PREVENCINĖ PRIEMONĖ DĖL PATYČIŲ

Patyčių situacijos nepalieka nė vieno dalyvio abejingo ir įtraukia į
iškreiptų santykių sūkurį. Auka ir skriaudėjas sukuria įtemptus ir
nelygiaverčius santykius ir aplink save suburia palaikančius ar
puolančius asmenis. Net ir neutraliais besistengiantys išlikti vaikai
tampa šios situacijos dalyviais ir palaiko sąlygas šiam reiškiniui augti
– jie tampa publika, kuri tenkina skriaudėjo dėmesio ir garbės poreikį
ir tuo pat metu sukuria auką žeminančią atmosferą, net to nenorėdami.
Todėl yra labai svarbu laiku pastebėti patyčias ir užkirsti tam kelią.
Šiuo tikslu Centre lankėsi ir apie patyčių pasekmes kalbėjo Kauno
policijos bendruomenės pareigūnų viršininkė Agnė Greblikaitė su kolege
Jovita Juršyte. Centro ugdytinės turėjo galimybę peržiūrėti prevencinį
filmą apie patyčias, padiskutuoti ir priimti atitinkamus sprendimus.
Nebūna gražių patyčių – patyčios tai ne humoras. Juokaujama norint
pasilinksminti, tyčiojamasi – norint įskaudinti.

 

Visos teisės saugomos © 2019 www.kvscsaulute.lt