Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo ir mokslo ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

PREKYBA ŽMONĖMIS

2019-04-16 Kauno vaikų socializacijos centre ‚;Saulutė“ lankėsi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) socialinės darbuotojos Simona Kaminskaitė ir Ingrida Spėčiūtė. Lektorės papasakojo mergaitėms apie prekybą žmonėmis, kas yra sąvadautojai, kokios formos, pasekmės, kaip gali sąvadautojai surasti ir užverbuoti, apie pasekmes ir pan. Pateikė ne vieną realią istoriją ir parodė keletą video filmukų remiantis tikrais faktais. Patarė būti budrioms pasirašant darbdavių siūlomas sutartis ir tokiu būdu nepakliūti į prekybos žmonėmis pinkles, kad netapti aukomis ir nebūti išnaudojamomis.

 

Visos teisės saugomos © 2019 www.kvscsaulute.lt