Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo ir mokslo ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

POLICIJOS PAREIGŪNŲ SUSITIKIMAS SU CENTRO BENDRUOMENE

2018 m. lapkričio 15 d. Centre įvyko susitikimas su Kauno apskrities VPK
Žaliakalnio PK policijos pareigūnais apie aktualius klausimus susijusius
su Centro ugdytinių resocializacija. Susitikimo metu Centro darbuotojai
ir ugdytinės galėjo išsakyti savo nuomonę, išreikšti pageidavimus ir
nusiskundimus. Pareigūnai pateikė savo rekomendacijas dėl darbo su
delinkventinio elgesio vaikais.

 

Visos teisės saugomos © 2019 www.kvscsaulute.lt