Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

Paslaugos

TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • psichologinė pagalba
 • socialinė pagalba
 • specialisto pagalba

Centro psichologės darbo tikslas – rūpintis centro bendruomenės psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologės teikiamos paslaugos centre:

 • Konsultavimo : tai pagrindinė centro psichologės veiklos kryptis. Konsultuojama siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų (globėjų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus. Psichologė dažniausiai pateikia rekomendacijas ir moko ugdymo proceso dalyvius tiesioginio poveikio būdų, bendrauja su tėvais, švietimo įstaigų vadovais.
 • Psichologinio įvertinimo : tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais.
 • Tyrimo : tai mokslinis sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų apibendrinimas, rekomendacijų rengimas, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.
 • Psichologinio švietimo : pedagogų, tėvų (globėjų) ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Specialisto pagalba

Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos :

 • Teikia pimąją medicininę pagalbą;
 • Teikia metodines konsultacijas mokytojams, vaikams,jų tėvams;
 • Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleidžia šią informaciją (stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.);
 • Padeda ugdytiniams ugdytis asmens higienos įgudžius;
 • Dalyvauja centro prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose ugdytinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • Vertina centro aplinkos ir sąlygų atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
 • Prižiūri centro sporto varžybas;
 • Prižiūri centro maitinimo organizavimą;
 • Seka centro ugdytinių sveikatos būklę.

Visos teisės saugomos © 2023 www.kvscsaulute.lt