Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

Nuorodos

CENTRO STEIGĖJAS    
    LR Švietimo ir mokslo ministerija    www.smm.lt
    
    
VALDŽIOS INSTITUCIJOS    
    LR prezidentūra     www.president.lt
    LR Seimas    www.lrs.lt
    Naujausi Seimo dokumentai    www3.lrs.lt
    Kauno miesto savivaldybė     www.kaunas.lt
    Elektroniniai valdžios vartai     www.paslaugos.lt
    
    
PANAŠIAS PASLAUGAS TEIKIANČIOS INSTITUCIJOS    
    
    Gruzdžių  vaikų socializacijos centras (berniukų)     www.gvsc.lt
    Vėliučionių vaikų socializacijos centras (berniukų)    www.vvsc.lt     
    
NUORODOS PEDAGOGINE TEMA    
    
    Švietimo informacinių technologijų centras     www.ipc.lt
    Švietimo plėtotės centras     www.pedagogika.lt
    Švietimo portalas „emokykla“     portalas.emokykla.lt
    Kauno pedagogų kvalifikacijos centras     www.kpkc.lt
    Nacionalinis egzaminų centras     www.nec.lt
    Kalbų mokykla „Kalba.lt“    www.kalba.lt
    Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras  www.sppc.lt
    VšĮ „Švietimo tinklas“     www.tinklas.lt
    
    
NUORODOS INTERNETO TEMA    
    
    Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET    www.litnet.lt
    Interneto paslaugos švietimo įstaigoms. LITNET    www.lm.lt
    
    
NUORODOS RELIGINE TEMA    
    
    Parapijos bažnyčia     www.matulaicioparapija.lt
 

Visos teisės saugomos © 2023 www.kvscsaulute.lt