Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo ir mokslo ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

Mokytojai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Dėstomi dalykai

Lolita Stulginskienė-Gervickienė

Aukštasis

Mokytoja

 

Fizika

Vladimir Bystrov

Aukštasis

Vyresn. mokytojas

Kūno kultūra

Jekaterina Izajeva

Aukštasis

Vyresn. mokytoja

Mokytoja

Lietuvių kalba

Rusų kalba

Viktor Djačenko

Aukštasis

Vyresn. mokytojas

Mokytojas

Anglų kalba

Informacinės technologijos

Jelena Fomova

Aukštesnysis

Vyresn. mokytoja

Muzika

Danguolė Mikšienė

Aukštasis

Vyresn. mokytoja

Vyresn. mokytoja

Biologija

Chemija

Nijolė Mekina

Aukštasis

Vyresn. mokytoja

Vyresn. mokytoja

Vyresn. mokytoja

 

Dailė

Technologijos

Ikiprofesinis mokymas

Oksana Pagrandienė

Aukštasis

Vyresn. mokytoja

Kūno kultūra

Daiva Savickienė

Aukštasis

Vyresn. mokytoja

Vyresn. mokytoja

 

Istorija

Pilietiškumo pagrindai

Audronė Šeflerienė

Aukštasis

Vyresn. mokytoja

Matematika

Audronė Verbutė

Aukštasis

Vyresn. mokytoja

Mokytoja

Lietuvių kalba

Etika

Edita Valantiejienė

Aukštasis

Vyresn. mokytoja

Mokytoja

Geografija

Ekonomika

 

Visos teisės saugomos © 2019 www.kvscsaulute.lt