Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

Mokytojai

Mokytojai

 

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Dėstomi dalykai

Viktor Djačenko

Aukštasis

Vyresnysis mokytojas

Užsienio I-oji

(Anglų kalba)

Informacinės technologijos

Jekaterina Izajeva

Aukštasis

Vyresnioji mokytoja

Mokytoja

Lietuvių kalba

Užsienio II-oji

(Rusų kalba)

Danguolė Mikšienė

Aukštasis

Vyresnioji mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Biologija,

Chemija

Nijolė Mekina

Aukštasis

Vyresnioji mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Dailė

Technologijos, ikiprofesinis mokymas

Oksana Pagrandienė

Aukštasis

Vyresnioji mokytoja

Fizinis ugdymas

Daiva Savickienė

Aukštasis

Vyresnioji mokytoja

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Audronė Šeflerienė

Aukštasis

Vyresnioji mokytoja

Matematika

Audronė Verbutė

Aukštasis

Vyresnioji mokytoja

Mokytoja

Lietuvių kalba

Etika

Edita Valantiejienė

Aukštasis

Vyresnioji mokytoja

Mokytoja

Geografija

Ekonomika

Lolita Stulginskienė-Gervickienė

Aukštasis

Mokytoja

Fizika

 

Visos teisės saugomos © 2023 www.kvscsaulute.lt