Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

Metodinė diena Vėliučionių socializacijos centre

Gruodžio 11 d. Kauno vaikų socializacijos centro darbuotojai  dalyvavo Vėliučionių socializacijos centre vykusioje metodinėje dienoje ,,Vaikų socializacijos centras: VPP  įgyvendinimas, perspektyvos, tarptautinė patirtis“. Diskusijų metu buvo sprendžiami klausimai su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais, vaikų globos namų atstovais bei vaikų socializacijos centrų darbuotojais.

 Vėliučionių  vaikų socializacijos centro direktorė V. Grigaitienė pasidalino gerąja patirtimi apie vaikų socializacijos centrų veiklą Lenkijos Respublikoje, kokių ieškoti naujų vaikų ugdymo būdų ir formų, kurias būtų galima įdiegti Lietuvos socializacijos centruose.

 

Visos teisės saugomos © 2020 www.kvscsaulute.lt