Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

Metodinė diena Centre

Šių metų gegužės 17 d. Kauno vaikų socializacijos centre „Saulutė“ vyko metodinė diena „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo reikšmė įgyvendinant vidutinės priežiūros priemonę“.

Centre svečiavosi gausus kolegų būrys – ŠMSM atstovai, savivaldybių VGK nariai, TBK specialistai. Su metodinės dienos dienotvarke susijusius klausimus pristatė Centro direktorius Adolfas Skališius.

Renginyje buvo pristatytas VPP ir APP planų sudarymas ir įgyvendinimas, vaiko atstovų pagal įstatymą teisės, pareigos ir atsakomybės bei savivaldybių vaidmuo vaiko resocializacijos kontekste.

Praktinės dalies metu buvo inicijuota atvira diskusija, kurios metu kolegos išsakė savo įžvalgas, kaip sekasi koordinuoti švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros sritis, identifikuoti kylančias problemas, kartu ieškoti sprendimų kaip stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą teikiant pagalbą ir paslaugas vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą.

 

Visos teisės saugomos © 2020 www.kvscsaulute.lt