Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

LYTINIS ŠVIETIMAS

Lytinis švietimas – tai amžių atitinkantis mokymas apie lytiškumą ir santykius, suteikiantis mokslu grįstos ir objektyvios informacijos bei įgūdžių, padedančių suvokti savo lytiškumą, juo džiaugtis, kurti saugius ir pilnaverčius santykius, prisiimti atsakomybę už savo bei kitų reprodukcinę sveikatą ir gerovę.

2021-05-06 Kauno vaikų socializacijos centre „Saulutė“ vyko susitikimas su Kauno arkivyskupijos šeimos centro specialiste Aušra B. lytinio švietimo tematika. Ugdytinės išklausiusios pranešėjos turėjo klausimų apie ankstyvą nėštumą, apie problemas auginant vaikučius. Atsakiusi į klausimus, specialistė mergaitėms paliko atmintines ir knygelę „Mano pirmasis dienoraštis“.

 

Visos teisės saugomos © 2022 www.kvscsaulute.lt