Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

INFORMUOJAME

Biudžetinė įstaiga Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“
reorganizuotas, prijungiant prie biudžetinės įstaigos Gruzdžių vaikų
socializacijos centro

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-1261 „Dėl Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“
reorganizavimo“, biudžetinė įstaiga Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“ reorganizuotas,
prijungiant prie biudžetinės įstaigos Gruzdžių vaikų socializacijos centro ir tapo struktūriniu
padaliniu su bendrabučiu Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriumi.

Su tolimesne Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus veikla galima

susipažinti internetinėje svetainėje www.gvsc.lt

Kunionių skyriaus telefonas +370 (347) 47 524
Kunionių skyriaus buveinės ir bendrabučio adresas:

Kėdainių r. sav.
Josvainių seniūnija,
Kunionių k., Liepų g. 22,
LT-58201.

Visos teisės saugomos © 2023 www.kvscsaulute.lt