Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

GRUODŽIO 9-OJI – TARPTAUTINĖ ANTIKORUPCIJOS DIENA!

Jos tikslas – atkreipti dėmesį į korupciją, kaip vieną pavojingiausių socialinių reiškinių, keliančių grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiančių socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, stabdančių ekonomikos augimą, keliančių pavojų valstybės valdymui, įvairių valstybinių institucijų stabilumui ir visuomenės moralei. Centro ugdytinės buvo supažindintos su korupcijos apraiškomis vaidybinių filmukų peržiūros metu, po kurių buvo atsakyta į joms rūpimus klausimus bei išklausyta ugdytinių nuomonė. Ugdytinės suprato, kad kyšio davimas nėra teisingas problemų sprendimas, taip pat suprato, kad dar už tai yra ir baudžiama.

 

 

Visos teisės saugomos © 2022 www.kvscsaulute.lt