Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

Dalyvavimas konferencijoje „Prekybos žmonėmis nusikaltimai Lietuvoje: naujos tendencijos ir pagalba nukentėjusiems“

Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ atstovai kartu su socialiniais partneriais dalyvavo Kauno apygardos teisme vykusioje konferencijoje „Prekybos žmonėmis nusikaltimai Lietuvoje: naujos tendencijos ir pagalba nukentėjusiems“. Konferencija buvo orientuota į naujų prekybos žmonėmis formų, paplitusių šalyje ir, konkrečiai Kauno regione, aptarimą. Konferencijoje buvo aptariama kaip teisėsauga ir įvairios organizacijos atsako į šiuos iššūkius, kas yra nukentėjusieji, jų teisių atstovavimas ir kaip jiems teikti psichologinę bei socialinę pagalbą. Ilgametę patirtį turintys konferencijos dalyviai teigė, jog prekybos žmonėmis aukas vienija vienas pagrindinis faktorius– lengvai pažeidžiami ir patiklūs asmenys, kurie apgaulės būdu, o rečiau – panaudojus smurtą, yra įtraukiami į neteisėtą veiklą. Viena iš naujausių prekybos žmonėmis formų, tai – apgaulės ar manipuliavimo būdu merginų verbavimas dirbti užsienyje. Už „karštų“ pasiūlymų slepiasi ne kas kita, o nepilnamečių seksualinis išnaudojimas, vertimas elgetauti arba vogti. Po konferencijos įvyko Centro ugdytinių susitikimas su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) socialine darbuotoja Urte Kudulyte. Statistikos duomenimis, kas penktas vaikas, kas trečia moteris patiria seksualinę prievartą, tačiau apie didelę dalį nusikaltimų nėra žinoma, nes nukentėjusieji nesikreipia pagalbos. KOPŽI atstovė išsamiai papasakojo ir demonstravo vaizdo filmus, siekdama supažindinti Centro bendruomenę kokiais būdais gali vilioti ir apgauti jaunus žmones ir kaip apsisaugoti, kad netaptų seksualinės prievartos aukomis.

Visos teisės saugomos © 2020 www.kvscsaulute.lt