Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

DAILĖS TERAPIJA

2022-04-25 Kauno vaikų socializacijos centre „Saulutė“ įvyko Dailės terapija, kurią pravedė Formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogų asociacijos neuroedukatorė – dailės terapijos praktikė Joana Cironkaitė. Centro ugdytinės noriai dalyvavo Joanos užsiėmime, kurio metu galima buvo savo emocijas išreikšti spalvų pagalba ant popieriaus lapo.

 

Visos teisės saugomos © 2023 www.kvscsaulute.lt