Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo ir mokslo ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

CENTRO UGDYTINIŲ APSILANKYMAS KAUNO NEPILNAMEČIŲ PATAISOS NAMUOSE

2019-01-18 Centro ugdytinės lankėsi Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namuose. Tai  yra vienintelė įstaiga respublikoje, kurioje laisvės atėmimo bausmes atlieka nepilnamečiai,  taip pat nepilnamečiams vykdoma kardomoji priemonė – suėmimas.

Šios įstaigos misija mažinti nepilnamečių nusikalstamumą, vykdyti nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją ir reintegraciją į visuomenę, ugdyti nepilnamečių sampratą apie gyvenimą teisinėje visuomenėje.

Įstaigos direktorius Vytautas Lamauskas papasakojo mergaitėms kokios sudarytos gyvenimo sąlygos nepilnamečiams. Parodė patalpas, kuriose gyvena, mokosi ir leidžia laisvalaikį nepilnamečiai. Į direktoriaus užduotą klausimą „Ko jiems trūksta?“ – visų atsakymas buvo vienodas – „Laisvės“.

 

Visos teisės saugomos © 2019 www.kvscsaulute.lt